Trang Vuong (1)

Icon1
Icon2
Icon3
Icon3
Circle 32
Circle 32
Circle 32
Circle 32
36+
Nguồn hàng đa dạng
khắp 36 tỉnh thành
100+
Đối tác hơn 100
Chủ đầu tư
500+
Kho hàng với hơn
500 Khu/Cụm Công nghiệp
1000+
Hơn 1000 sản phẩm
Đất công nghiệp, Nhà xưởng

Khu công nghiệp nổi bật

Xem tất cả

Hợp tác – Ký kết

Tin tức thị trườngXem thêm