Đặt lịch
  Dịch vụ dẫn thăm quan
  Thăm quan trực tiếp BĐS & thương thảo làm việc trực tiếp với chủ sở hữu lô đất / ban quản lý KCN
  Dịch vụ luật sư & tư vấn đi cùng
  Luật sư tư vấn viên đi cùng hỗ trợ thương thảo Kiểm tra tính pháp lý
  Dịch vụ đưa đón
  Đưa đón trong khoảng 100km
  Dịch vụ phiên dịch
  Dịch vụ phiên dịch cho khách hàng nước ngoài