Các đại biểu tham dự hội nghị

Thông tin tại Hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến với 14 tỉnh vùng trung du và miền núi Bắc bộ về tình hình triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) và cho ý kiến đối với dự thảo Luật Đất đai sửa đổi liên quan đến chính sách quản lý, sử dụng đất đai cho đồng bào dân tộc thiểu số, Bộ Kế hoạch và Đầu tư thông tin, giai đoạn 2021-2025, Trung ương đã giao và 14 tỉnh vùng đã hoàn thành phân bổ tổng vốn đầu tư phát triển thực hiện 3 chương trình MTQG là hơn 47.057 tỷ đồng, chiếm 47,3% tổng nguồn vốn đầu tư phát triển cho các địa phương trên cả nước.

Về kết quả giải ngân vốn năm 2022, tính đến ngày 31/7/2023, vốn ngân sách Trung ương giải ngân được hơn 8.757 tỷ đồng, đạt khoảng 77,6% kế hoạch, cao hơn bình quân chung của cả nước là 76,1%; vốn ngân sách địa phương đã giải ngân khoảng 99% kế hoạch năm 2022.

Về kết quả giải ngân 7 tháng năm 2023, tính đến 31/7, vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Trung ương năm 2023 giải ngân được trên 4.430 tỷ đồng, đạt 38,41% kế hoạch, cao hơn bình quân chung của cả nước là 37,8%.

Nhóm địa phương đạt tỉ lệ giải ngân cao, gồm: Yên Bái (65,85%), Lạng Sơn (65,45%), Sơn La (53,91%), Thái Nguyên (40,44%); các tỉnh có tỉ lệ giải ngân thấp nhất trong vùng gồm Hòa Bình (21,1%), Tuyên Quang (21.1%).

Nguồn: dangcongsan.vn