Cụm Công nghiệp Đông Thọ tỉnh Bắc Ninh

xã Đông Thọ, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh
Ngày đăng: 18/07/2022

Cụm công nghiệp Đông Thọ trải qua nhiều giai đoạn nên có nhiều các tên gọi khác nhau như khu công nghiệp Đa nghề Đông Thọ, cụm công nghiệp Đông Thọ, khu chế xuất Đa nghề Đông Thọ. Và mỗi cái tên đều gắn liền với từng gia đoạn phát triển kinh tế của địa phương. Với kế hoạch đặt ra là phát triển khu công nghiệp miền Bắc theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa nhằm thúc đẩy quá trình phát triển kinh tế tại địa phương nói riêng và tỉnh Bắc Ninh nói chung. Làm cơ sở pháp lý để đầu tư vào những dự án trong tương lai nếu cụm công nghiệp Đông Thọ đạt được kế hoạch đặt ra trước đó.

60.0USD/m²

  • Tỷ lệ lấp đầy: 60%
  • Pháp lý: Đầy đủ giấy tờ
  • Diện tích: 50 ha

Tìm kiếm

Tìm kiếm BĐS CN

Tỉnh/Thành phố

Quận huyện

Khoảng giá

Diện tích ĐCN / Nhà Xưởng

Loại hình ĐCN / Nhà Xưởng

Loại hình KCN

Gọi điện thoại
0912.94.93.93
Đặt lịch
Đặt lịch