fbpx

Cụm công nghiệp Tân Dân tỉnh Hải Dương

xã Tân Dân, thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương.
Ngày đăng: 20/06/2022
  • Tên: Cụm công nghiệp Tân Dân – Hải Dương.
  • Địa chỉ: xã Tân Dân, thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương.
  • Diện tích: 25,44 ha.
  • Quy hoạch phát triển: Quyết định số 810/QĐ-UBND ngày 30 tháng 3 năm 2016 của UBND tỉnh Hải Dương.
  • Tính chất: Công nghiệp chế biến NSTP; Công nghiệp phụ trợ, Dự án sử dụng nguyên liệu tại chỗ, sử dụng nhiều lao động; các dự án không hoặc ít gây ô nhiễm môi trường.

  • Tỷ lệ lấp đầy: 80%
  • Pháp lý: Đầy đủ giấy tờ
  • Diện tích: 25,44 ha

Ms Hồng Nhung

0912949393

Hỗ trợ quý khách 24/7

Gọi điện thoại
0912.94.93.93
Đặt lịch
Đặt lịch