Cụm Công nghiệp Nghĩa An tỉnh Hải Dương

Xã Nghĩa An, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương
Ngày đăng: 02/07/2024
  • Tên: Cụm Công nghiệp Nghĩa An
  • Địa điểm: Xã Nghĩa An, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương
  • Quy mô: 61 ha
  • Thời gian vận hành: 50 năm (2021 – 2071)
  • Tỷ lệ lấp đầy: 50%
  • Ngành nghề thu hút đầu tư: Công nghiệp chế biến nông sản, thực phẩm; công nghiệp hỗ trợ; sản xuất sản phẩm sử dụng nguyên liệu tại chỗ; ngành nghề có công nghệ tiên tiến, sử dụng ít lao động.
  • Nguồn nhân lực: Dân số toàn huyện Ninh Giang khoảng 190.000 người, trong đó có gần 110.000 người trong độ tuổi lao động.

Thỏa thuận

  • Tỷ lệ lấp đầy: 50%
  • Pháp lý: Đầy đủ giấy tờ
  • Diện tích: 61 ha

Ms Hồng Nhung

0912949393

Hỗ trợ quý khách 24/7