fbpx

Đổi tên “Khu công nghiệp Nomura – Hải Phòng” thành “Khu công nghiệp Nhật Bản – Hải Phòng”

Redsunland.vn – UBND thành phố vừa có Quyết định 412/QĐ-UBND điều chỉnh thay đổi tên gọi “Khu công nghiệp Nomura – Hải Phòng” thành “Khu công nghiệp Nhật Bản – Hải Phòng”.

Khu công nghiệp Nomura

UBND thành phố giao Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng, Sở Kế hoạch và Đầu tư cập nhật việc thay đổi tên gọi nêu trên trong Danh mục các Khu công nghiệp trên địa bàn thành phố và các văn bản pháp lý liên quan theo quy định.

Công ty Phát triển Khu công nghiệp Nhật Bản – Hải Phòng trước đây là Công ty Phát triển Khu công nghiệp Nomura – Hải Phòng. Dự án phát triển KCN Nomura – Hải Phòng có mục tiêu và quy mô đầu tư, xây dựng, kinh doanh cơ sở hạ tầng, tiện ích, dịch vụ của KCN Nomura — Hải Phòng trên 153 ha. Địa điểm thực hiện Dự án tại huyện An Dương, thành phố Hải Phòng; tổng vốn đầu tư khoảng 2.270 tỷ đồng, tương đương 140,83 triệu đô la Mỹ. Thời hạn thực hiện Dự án: 50 năm kể từ ngày 23/12/1994. Dự án đã hoàn tất việc xây dựng cơ sở hạ tầng KCN và chính thức đi vào hoạt động từ tháng 01/1999; hiện đang sản xuất kinh doanh.

Tại Văn bản đề nghị điều chỉnh Dự án đầu tư nộp ngày 12/01/2023, Công ty Phát triển KCN Nhật Bản – Hải Phòng đề nghị điều chỉnh một số nội dung, như: thông tin Nhà đầu tư, nội dung đăng ký doanh nghiệp, nội dung dự án đầu tư; trong đó, các nội dung điều chỉnh đều liên quan đến việc thay đổi tên gọi của Khu công nghiệp (từ Khu công nghiệp Nomura — Hải Phòng thành Khu công nghiệp Nhật Bản — Hải Phòng).

Lý do điều chỉnh: Điều chỉnh tên gọi KCN theo yêu cầu của các bên liên quan trọng việc chuyển nhượng phần vốn góp của Nhà đầu tư Công ty Nomura Asia Investment (Vietnam) Pte. Ltd.

Nguồn: haiphong.gov.vn

0/5(0 Reviews)
Gọi điện thoại
0912.94.93.93
Đặt lịch
Đặt lịch