Z3777689794230 9a2fbf59540ea4a199475ce592715a03

Redsunland cung cấp nhân sự chất lượng cao để đồng hành cùng Quý khách hàng/Đối tác mong muốn phát triển lĩnh vực bất động sản công nghiệp, bao gồm:

  • Nhân viên kinh doanh bất động sản công nghiệp
  • Nhân viên phát triển dự án bất động sản công nghiệp
  • Nhân viên hành chính – nhân sự bất động sản công nghiệp
  • Nhân viên đào tạo – tuyển dụng bất động sản công nghiệp
  • Kỹ sư tư vấn thiết kế nhà xưởng
  • Luật sư tư vấn bất động sản công nghiệp