Phap Ly La Gi Mot Vai Khai Niem Dinh Nghia Co Lien Quan Ve Phap Ly

Chúng tôi luôn có một đội ngũ Luật sư giàu kinh nghiệp trong lĩnh vực bất động sản Công nghiệp để mang đến cho Quý nhà đầu tư những giá trị tối ưu nhất, giải đáp và đưa ra được các giải pháp phù hợp và nhanh nhất cho Quý nhà đầu tư.

  • Tư vấn quy trình và thủ tục pháp lý về việc thuê đất, xưởng cho các Nhà đầu tư vào đầu tư tại các khu, cụm công nghiệp và ngoài khu, cụm công nghiệp tại Việt Nam
  • Tư vấn lập và xin cấp phép đầu tư
  • Tư vấn xin cấp, điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư
  • Tư vấn thành lập doanh nghiệp FDI; Doanh nghiệp chết xuất….tại các khu công nghiệp tại Việt Nam
  • Tư vấn mua bán chuyển nhượng cổ phần, chuyển nhượng dự án chuyển nhượng đất đai, cho thuê đất, cho thuê nhà xưởng trong khu, cụm công nghiệp và ngoài khu, cụm công nghiệp tại Việt Nam.