Khu Công nghệ cao Hòa Lạc – Hà Nội

huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội
Ngày đăng: 04/04/2022

Khu công nghệ cao Hòa Lạc là khu công nghệ tích hợp nằm ở phía Tây –  Hà Nội với tổng diện tích lên tới 1.5862 ha. Khu Công nghệ cao Hoà Lạc là khu Công nghệ cao quốc gia được Thủ tướng Chính phủ thành lập và phê duyệt quy hoạch tổng thể tại Quyết định số 198/1998/QĐ-TTg ngày 12/10/1998 với mục tiêu đẩy mạnh quá trình công nghiệp hoá và hiện đại hoá nền kinh tế khu vực và cả nước.Năm 2008, Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) đã hỗ trợ nghiên cứu điều chỉnh quy hoạch chung Khu Công nghệ cao Hoà Lạc.

Ngày 25/10/2014 Thủ tướng Chính phủ đã ra Quyết định số 201/QĐ-TTg về việc phê duyệt Nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu Công nghệ cao Hoà Lạc đến năm 2030. Ngày 27 tháng 5 năm 2016 tại Quyết định số 899/QĐ-TTg, Thủ tướng chính phủ đã phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng khu Công nghệ cao Hoà Lạc đến năm 2030.

Quy mô diện tích khu công nghệ cao: Khoàng 391 ha

Thỏa thuận

  • Tỷ lệ lấp đầy: 60%
  • Pháp lý: Đủ hồ sơ
  • Diện tích: 391 ha

Ms Hồng Nhung

0912949393

Hỗ trợ quý khách 24/7