Cụm Công nghiệp hỗ trợ Cách Bi tỉnh Bắc Ninh

Xã Cách Bi, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh
Ngày đăng: 25/06/2024
  • Tên: Cụm Công nghiệp hỗ trợ Cách Bi
  • Địa điểm: Xã Cách Bi, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh
  • Quy mô: 72 ha
  • Thời gian vận hành: 50 năm (2019 – 2069)
  • Tỷ lệ lấp đầy: 10%
  • Ngành nghề thu hút đầu tư: Định hướng thu hút đầu tư đa ngành, trong đó trọng tâm vào các ngành công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp kỹ thuật cao, công nghiệp nhẹ, ưu tiên phát triển các loại hình công nghiệp sạch, công nghiệp điện, điện tử, công nghiệp sản xuất chế tạo gia công cơ khí, công nghiệp hiện đại không gây ô nhiễm môi trường.

Thỏa thuận

  • Tỷ lệ lấp đầy: 10%
  • Pháp lý: Đầy đủ giấy tờ
  • Diện tích: 72 ha

Ms Hồng Nhung

0912949393

Hỗ trợ quý khách 24/7